Vědeckotechnický park - Karlovarské inovační centrum (KIC)

Projekt Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko je připravovaný strategický projekt Karlovarského kraje určený ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v našem regionu. Aktuální vizí Karlovarského kraje je výstavba Krajského inovačního centra "KIC", které se bude skládat z víceúčelového komplexu budov a stane se základním fyzickým místem pro všechny zájemce o podnikání, start-upy, kreativně smýšlející osoby, designéry, též místem pro realizaci nápadů a transferu know-how.

Karlovarský kraj již v předchozích letech plánoval výstavbu podobné infrastruktury, ale i přes získanou dotaci se nikdy nepodařilo dojít až k samotné realizaci. V současné době je připravený projektový záměr, který byl předložen do veřejné výzvy pro potenciální strategické projekty v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). V případě, že projekt bude do OPST předložen a bude podpořen, předpokládá se výstavba této inovační infrastruktury ve letech 2023–2026.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.