Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Kontaktní místo 

Jedná se o společný projekt Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. Západočeské univerzity v Plzni a Krajské hospodářské komory KK. Cílem této aktivity je rozvinout a posílit vzájemnou spolupráci mezi firmami v regionu a studenty VŠ na společných projektech, výzkumných a vzdělávacích aktivitách a to zejména navazováním spolupráce formou prováděného výzkumu, organizací odborných jednání, seminářů, workshopů, osvěty na posílení zájmu studentů o studium, zapojování studentů do firem v KK. Pro účely společných aktivit KHKK a KARP (poradenství pro existující podnikatele, vzdělávací služby, podporu mezinárodního obchodu, zprostředkování kontaktů na podnikatele, dodavatele a odběratele, podpory orientace ZŠ, SŠ a VŠ v přípravě žáků a studentů dle potřeb trhu práce) byla zřízena společná kancelář KHKK KK  a KARP v prostorách podnikatelského inkubátoru KANOV.

Workshop kontaktní místo

Informace o možnostech využití kontaktního místa byly zájemcům představeny na workshopu dne 19. 10. 2016. Akci pořádala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.  workshop na podporu efektivní spolupráce podnikatelů, Západočeské univerzity a výzkumných organizací RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), RTI (Regionální technologický institut) a COMTES FHT, a.s.

Celý workshop se nesl v duchu představení laboratoří těchto organizací s nabídkou spolupráce při vývoji nového, či inovaci stávajícího produktu. Dále byly představeny příklady řešení problémů ve spolupráci s firmami v oblasti ekonomie, strojírenství a elektrotechniky. V neposlední řadě nám zástupkyně Agentury pro podnikaní a inovace představila možnosti financování spolupráce firem a VŠ v rámci OP PIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Z pohledu organizátorů a následného feedbacku některých účastníků můžeme považovat tento seminář za úspěšný. Věříme, že byli všichni přítomní s obsahem poskytnutých informací spokojeni a každý z účastníků si v tom našel to, co pro něj bylo přínosné.

Do budoucna plánujeme další semináře a aktivity zaměřené na podporu podnikání, výzkumu, vývoje a inovací v Karlovarském kraji a rádi bychom je připravovali tak, aby pro Vás byli co nejpřínosnější.  Proto se na nás neváhejte obrátit, nebráníme se jakémukoliv tématu ani formě spolupráce.