Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
RSK 

Regionální stálá konference (RSK)

 

 

 

 

Činnost Regionální stálé konference Karlovarského kraje je podporována z Operačního programu Technická pomoc (projekt CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069 Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017).

Regionální stálá konference (dále RSK) je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. 

Více informací o Regionální stálé konferenci naleznete na internetových stránkách RSK Karlovarského kraje (www.rskkvk.cz).