Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Pro studenty a školy 
 
 

Motivační videa na podporu technického vzdělávání

Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání připravili v rámci podpory technického vzdělávání „Motivační videa“. Hlavním záměrem je vzbudit v žácích zájem o studium technických oborů a ukázat jim, že technika je velmi perspektivní, nemusejí se jí obávat, může být dokonce velmi zábavná a hlavně jim pomůže zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Videa jsou zaměřena na 5 hlavních technických oborů:
  • strojírenství,
  • elektrotechnika,
  • stavebnictví,
  • IT,
  • logistika.

Videa jsou umístěna na internetových stránkách RIS3 strategie Karlovarského kraje (www.ris3kvk.cz) a nebo na kanálu www.youtube.com po zadání „Podpora vzdělávání KK“

V případě, že projekt bude úspěšný a bude zájem také o další obory, je možné v budoucnu v projektu pokračovat.

Druhy videí:
  1. Krátký spot (60 vteřin) - upoutávka na technické obory v Karlovarském kraji
  2. Oborová videa (5 min./video) – záběry z významných firem v KK, v čem podnikají a co mohou absolventům nabídnout, perspektiva pracovního uplatnění, přehled středních škol, kde je možné obory studovat
  3. Komplexní video (20 min.) – krátký výukový film zejm. pro žáky ZŠ