Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo




YouTube
Motivační videa
Odkazy 
Inovace

Asociace inovačního podnikání

www.aipcr.cz

Společnost vědeckotechnických parků ČR

www.svtp.cz

Technologický profil ČR

www.techprofil.cz

Klastrová politika www.clusterobservatory.eu
Přehled mezinárodních klastrových uskupení www.tci-network.org
INOSFERA.CZ www.inosfera.cz
Asociace výzkumných organizací

www.avo.cz

Webová platforma pro kulturu a kreativitu www.kreativnicesko.cz

Podnikání

Internetový portál pro investory

www.karlovyvary-region.eu

Průmyslový park Cheb

www.mestocheb.cz

Průmyslová zóna Ostrov 2000

www.ostrov.cz

EU + ČR

Agentura Czechinvest

www.czechinvest.org

Agentura pro podnikání a inovace

www.agentura-api.org

Český statistický úřad

www.csu.cz

Enterprise Europe Network ČR

www.enterprise-europe-network.cz

Euroskop Úřadu vlády ČR

www.euroskop.cz

Hospodářská komora

www.komora.cz

Portál Evropské unie

www.europa.eu

Strukturální fondy

www.strukturalni-fondy.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

www.compet.cz

Vláda české republiky

www.vlada.cz

Zadávání veřejných zakázek

www.portal-vz.cz

Zastoupení evropské komise v Praze

www.evropska-unie.cz

EU pro podnikatele www.mzv.cz

Instituce

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

www.ebrd.org

Evropská centrální banka

www.ecb.int

Evropská investiční banka

www.europa.eu

Evropský parlament

www.europarl.europa.eu

Evropský soudní dvůr

www.curia.eu

Evropský statistický úřad

www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Evropský účetní dvůr

www.europa.eu

Komise

www.europa.eu.int

Rada Evropské unie

www.consilium.europa.eu


Státní správa ČR, úřady, instituce
Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz

Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

Ministerstvo financí

www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz

Ministerstvo obrany

www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

Ministerstvo spravedlnosti

www.portal.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

www.czechembassy.org

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství

www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí

www.env.cz


Regionální rozvoj, rozvojové agentury

Centrum pro regionální rozvoj

www.crr.cz

Česká asociace rozvojových agentur

www.cara.cz

Regionální informační servis

www.risy.cz

Úřad regionální rady

www.nuts2severozapad.cz


Zajímavé odkazy 

Božídarsko v EU

www.bozidarsko.eu

Oficiální portál pro podnikání a export

www.business.info

Portál Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz

Vesnice roku – program obnovy venkova

www.vesniceroku.cz

Zprávy z regionů

http://regiony.impuls.cz/