Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Inovační vouchery 2015 Informace o čtvrtém ročníku veřejné soutěže

Počet přihlášených projektů: 22
Počet hodnocených projektů: 21
Počet podpořených projektů: 11

Celková výše přidělených finančních prostředků: 1.792 410 Kč

Podpoření žadatelé:

Název žadatele:

Název projektu: Finanční příspěvek:
G - MAR PLUS, s.r.o. Redukční stanice páry s výrobou elektřiny nízkého výkonu 145 000,00 Kč
REALISTIC, a.s. Inovace konstrukce plynové vozové pece 170 000,00 Kč

ECOLOGICAL CONSTRUCTION GROUP s.r.o.

Modifikace a vývoj variantní vápeno-cementové malty pomocí mikromleté aktivované vápencové moučky nebo kalu 156 000,00 Kč
DERTER s.r.o. Ověření možnosti využití granulátu z recyklace elektroinstalačních prvků ve stavebnictví 170 000,00 Kč
AMATI-Denak, s.r.o. Úprava technologie lití klapek mechanik dechových nástrojů 152 000,00 Kč
Sedlecký kaolin a. s. Inovace suchých omítkových směsí 170 000,00 Kč

GLOBAL STRATEGIC CONSULTANTS - EUROPE s.r.o.

Vývoj cementových malt a stavebních lepidel s využitím mechanicky aktivovaného jemně mletého betonového recyklátu 156 000,00 Kč
LAVARIS s.r.o. Materiálová recyklace pryže 165 410,00 Kč
G D K spol. s r.o. Nové řešení systému zavírání forem vyfukovacího stroje GM 20k především zvětšením tuhosti jejich sevření 170 000,00 Kč
KORNET s.r.o. Vývoj technologie oboustranného tečného navázání rádiusů pro stanovení konstrukce speciálního postupového nástroje 170 000,00 Kč
Smart software s.r.o. Integrační a zátěžové testy datových replikací 168 000,00 Kč