Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
RSK
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
O nás
Kontakty
Odkazy
Home 


Jste firma s inovačním potenciálem?

Hledáte nové výzvy?

Jste otevřeni novým technologiím či již pracujete na jejich vývoji?

Narážíte na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Karlovarském kraji?

…..

Pak jste to právě Vy, komu mohou naše aktivity a poskytnuté informace přinést užitek!

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) vznikla výhradně za účelem zajištění realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a koordinace aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji.

Svými aktivitami KARP doplňuje krajské zastoupení CzechInvestu a strukturu hospodářské komory a podporuje rozvojové snahy měst a kraje.

V dlouhodobém horizontu je smyslem činnosti agentury KARP urychlit konverzi ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování podniků k oborům novým, globálně konkurenceschopným a fungujícím na principech inovačního podnikání.

Tento cíl nevylučuje žádné obory ekonomických činností ani menší firmy, neboť místo pro inovace je v každém oboru podnikání a ve firmách všech velikostí, přičemž inovace prokazatelně vedou ke zvýšení produktivity a počtu pracovních míst.