Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
RSK
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
O nás
Kontakty
Odkazy
Aktuality 

20. 5. 2016… Setkání personalistů Karlovarského kraje

Jménem agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání si Vás dovolujeme pozvat na další setkání personalistů Karlovarského kraje, které bude tentokrát věnováno tématu „Zaměstnávání zahraničních pracovníků a Employer Branding“. Účast na semináři je bezplatná.

Detailní informace k programu najdete v pozvánce.

Termín konání: úterý 14. června 2016
Místo konání: Centrum vzdělávání Dvorana, Chebská 394/44, 360 06 Karlovy Vary

 

19. 5. 2016... Obchodní snídaně v Karlovarském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na další neformální setkání podnikatelů v přátelské atmosféře s názvem Obchodní snídaně. Setkání trvá cca 120 min. a účastníci mají možnost krátce představit svou firmu a předmět podnikání. V průběhu celého setkání můžete libovolně posnídat. Poplatek za účast na podnikatelské snídani činí 200 Kč.

Termín konání: 25. května 2016 od 8 do 10 hodin
Místo konání: Restaurace ŠPUNT & KNOFLÍK Company (Bělehradská 9, Karlovy Vary)
Témata vzdělávací přednášky: "Nové možností Úřadu práce v Karlových Varech na spolupráci s firmami" a "Co pro Vás může udělat kouč".

Obchodní snídaně jsou určeny k navázání obchodních vztahů v různých oblastech podnikání, k získání nových kontaktů, referencí a zkušeností mezi firmami v Karlovarském kraji.

Více informací o projektu

 

13. 5. 2016... Poradenství pro podnikání v Evropské unii a zahraniční nabídky/poptávky

Sledujte vybrané zahraniční obchodní nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network, které zveřejňujeme v elektronickém bulletinu Podnikatelské příležitosti. Ten se objeví na stránce projektu 1x měsíčně. Pro objednání kontaktních údajů zahraničních firem, jejichž poptávky jsou publikovány v bulletinu "Podnikatelské příležitosti", můžete využít příslušný formulář.

Bližší informace najdete na www.bic.cz/bcd

 

4. 5. 2016... Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů pomůže revitalizovat nejvíce postižené kraje

Hlavním cílem národního programu, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, je přinést řešení problémů brownfieldů v České republice. Podpora regenerace těchto nevyužívaných, zanedbaných a mnohdy kontaminovaných průmyslových objektů, přispěje k ekonomickému a regionálnímu rozvoji.

"V rámci realizace Programu se chceme zaměřit na vytvoření drobnějších podnikatelských objektů a území s vyšší nezaměstnaností. Předpokládáme, že revitalizace brownfieldů v podpořených regionech pomůže vytvořit až dva tisíce nových pracovních míst, povzbudí konkurenceschopnost, vylepší kvalitu životního prostředí a zvýší atraktivitu okolí," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Na čerpání z Programu podpory Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů jsou vyčleněny dvě miliardy korun ze státního rozpočtu na období 2017 — 2023. Dotace z programu jsou výlučně určené pro obce a kraje, které leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Vznik programu iniciovaly města a obce, na jejichž území se brownfieldy nachází. Na vytvoření materiálu se podílel vládní zmocněnec pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj Jiří Cienciala.

 

29. 4. 2016... Seminář "Dotace pro obce k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu"

Dovolujeme si vás pozvat na další seminář k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který se uskuteční se v Karlových Varech. Seminář se bude týkat výzev č. 26 - eGovernment I. a č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, zastupitelský sál, Závodní 88, Karlovy Vary
Termín konání: 12. 5. 2016, 09:30-13:00

Pokud budete mít zájem se zúčastnit, registrujte se, prosím, do 10. května přes tento formulář - http://goo.gl/forms/FCFwWXqegW, nebo na email cermak.jindrich@vlada.cz.

 

25. 4. 2016... Devátý ročník soutěže podnikatelských záměrů Vodafone Nápad roku 2016: Šance na 300 tisíc a milionovou investici

Máte zajímavý podnikatelský nápad či nadějně rozjetý projekt, který zatím nenabral tu správnou výšku? Soutěž Vodafone Nápad roku 2016 vám pomůže odstartovat a vydržet nahoře co nejdéle!  

Cílem soutěže je podpořit zajímavé podnikatelské nápady nebo startující projekty a motivovat studenty a širokou veřejnost k tvůrčí činnosti, k zahájení podnikání, a podporovat jejich inovativní projekty. Soutěž je určena pro všechny, kdo mají na papíře nebo ve fázi rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad či rozběhnutý projekt a chtějí pomoci s jeho uvedením na trh či jeho dalším rozvojem. Ať formou investice, zpětné vazby od podnikatelů a investorů, medializace či nových kontaktů.

Přihlásit se do soutěže je možné do 10. května. Informace o soutěži naleznete na http://www.napadroku.cz
Vítěz získá 300 tisíc korun. I letos se uděluje speciální cena poroty, pobyt v americkém Silicon Valley pro 2 osoby a účasti na prestižní technologické konferenci TechCrunch Disrupt v San Francisku. Deset finalistů soutěže se může těšit věcné odměny v celkovém objemu přes 1 milion korun. Mimo těchto cen však soutěž nabízí každému soutěžícímu také možnost získat na rozjezd svého podnikání investici ve výši až 10 milionů korun. 

 

20. 4. 2016... Karlovarský kraj rozdělil peníze na inovační vouchery

Karlovarský kraj stejně jako vloni i letos podpoří regionální firmy, které spolupracují s vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Do veřejné soutěže o inovační vouchery se přihlásilo 24 podnikatelských subjektů, podporu nakonec získalo 13 z nich. Každý z žadatelů mohl získat příspěvek ve výši až 170 tisíc korun. Novinkou letošního kola veřejné soutěže bylo rozdělení projektů do dvou skupin, a sice podle oboru podnikání. První tvořili žadatelé, kteří se věnují výrobě, druhou pak ti, co jsou zaměřeni na služby.

Seznam úspěšných žadatelů společně se získanými body a přidělenou finanční podporou najdete na www.karp-kv.cz v sekci Inovační vouchery 2016. Všem podpořeným žadatelům přejeme úspěšnou spolupráci s vybraným vědeckovýzkumným zařízením.

 

19. 4. 2016... Nový profil KARP na síti Facebook

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. zřídila facebookový profil, kde je možné se dozvědět aktuální informace z činnosti agentury. Pro snadnější přístup k síti se v levé části stránky pod postranním menu nachází charakteristická ikona, na kterou stačí jen kliknout.

 

18. 4. 2016... Workshop „Zaměstnávání odsouzených osob a jejich vstup na trh práce“

V reakci na problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků, jejich vysoké fluktuace a meziregionální mobility bychom Vás touto cestou rádi pozvali na workshop „Zaměstnávání odsouzených osob a jejich vstup na trh práce“, který proběhne ve středu 4.5.2016 ve Věznici v Bělušicích. Akci pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR.
Hlavním cílem workshopu je seznámit potenciální zaměstnavatele s různými možnostmi zaměstnávání vězněných osob a sociálně ekonomickými benefity plynoucími z jejich zaměstnávání. O zkušenosti z praxe se podělí zástupci společností, kteří již aktivně této možnosti využívají. Součástí workshopu je prohlídka výrobních prostor Věznice Bělušice.

Svou účast potvrďte nejpozději do pondělí 25.4.2016 na e-mail: jvaic@spcr.cz

Pozvánka s programem.

 

13. 4. 2016... Poradenství pro podnikání v Evropské unii a zahraniční nabídky/poptávky

Sledujte vybrané zahraniční obchodní nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network, které zveřejňujeme v elektronickém bulletinu Podnikatelské příležitosti. Ten se objeví na stránce projektu 1x měsíčně. Pro objednání kontaktních údajů zahraničních firem, jejichž poptávky jsou publikovány v bulletinu Podnikatelské příležitosti, můžete využít příslušný formulář.

Bližší informace najdete na www.bic.cz/bcd 

 

7. 4. 2016... Seminář "Inovace a technologie v rozvoji regionů"

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) a Česká asociace rozvojových agentur (ČARA)
Vás zvou na seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů.
Uskuteční se ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 10 hodin v jednacím sálu 103, Administrativní budova Veletrhy Brno, a. s. v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2016.

Seminář je určen odborníkům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR a dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

Vstup volný, po předchozím potvrzení účasti (mailem) na nemeckova@aipcr.cz

 

4. 4. 2016... Investiční plán pro Evropu - financování investic v regionu

Zastoupení Evropské komise v ČR a Úřad vlády ČR prostřednictvím sítě Eurocenter a informačních středisek Europe Direct si Vás dovolují pozvat na veřejnou debatu Investiční plán pro Evropu – financování investic v regionu. Zástupci MMP a EIB se budou věnovat praktickým příkladům podpory prostřednictvím zvýhodněných úvěrů od EIB, o financování formou úvěrů pro projekty malých a středních podniků promluví zástupce ČMZRB.

Termín akce: 6. dubna 2016 od 9 hodin
Místo konání: Spodní konferenční sál Techmania Science Center o.p.s., U Planetária 1, 301 00 Plzeň. 

Vstup na akci je volný, prosíme pouze o registraci účasti do 31. 3. na nemcova@euroskop.cz
V rámci akce je zajištěn coffee break s občerstvením.

 

1. 4. 2016... Páté setkání personalistů Karlovarského kraje

Jménem agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání si Vás dovolujeme pozvat na již páté setkání personalistů Karlovarského kraje, které bude tentokrát věnováno tématu Evropské dotace v oblasti zaměstnanosti. Účast na semináři je bezplatná.
První blok bude věnován teoretické stránce věci, druhý blok pak konkrétním příkladům z praxe – viz pozvánka.

Termín konání: čtvrtek 7. dubna 2016
Místo konání: Hotel Dvorana, Chebská 394/44, 360 06 Karlovy Vary 

 

22. 3. 2016... Festival Česká inovace

Zveme Vás na celodenní Festival Česká inovace, který proběhne v pátek, 6. května 2016 v pražském kině Lucerna. Zúčastněte se již 5. ročníku největšího setkání všech inovátorů! Potkejte se s inovátory z oblasti startupů, firem, veřejné sféry, vědy a výzkumu a podporovateli inovací.
Hlavními hosty festivalu budou profesor Milan Zelený, známý česko-americký ekonom a Rick Tumlinson, americký vizionář a propagátor osídlování sluneční soustavy. Kromě těchto hostů se můžete těšit i na panelové diskuze či blok "příběhy inovací".

Zveme Vás na festival plný příběhů a inspirace, v jehož průběhu se setkáte s těmi nejlepšími ve svém oboru. Bližší informace o festivalu naleznete na www.festivalinovaci.cz

 

16. 3. 2016… Znovuotevření studijního zaměření „Diagnostika a servis silničních vozidel“

Na základě velké poptávky o řadu technických profesí na našem automotive pracovním trhu připravuje Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni zavedení inovovaného studijního zaměření profesního bakaláře pod původním akreditovaným názvem „Diagnostika a servis silničních vozidel“. Podíl automotive tvoří téměř čtvrtinu průmyslové výroby v rámci celé ČR a je to také jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících průmyslových oborů v celé České republice. Absolventi bakalářského studia získají konkurenční výhodu při hledání zaměstnání přímo ve firmách automotive.

Uzávěrka přihlášek do bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu na strojní fakultě je 15. dubna. Další informace naleznete v Informačním letáku.

 

9. 3. 2016... Nový program na demolice nevyužitých budov. Připraveno je 300 milionů

MMR vyhlásilo nový dotační titul – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Podprogram je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území" a je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace 300 tis. Kč, horní limit 5 mil. Kč.

Žádosti je možné podávat od 26. 2. 2016. Ukončení příjmu žádostí: 29. 4. 2016.

Více informací : http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Karla-Slechtova-spustila-novy-program-na-demolice-nevyuzitych-budov-P

 

8. 3. 2016...  Seminář Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP

dovolujeme si Vám nabídnout další seminář k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu, který se uskuteční se 17. 3. 2016 v Karlových Varech, v budově Krajského úřadu Karlovarského Kraje, místnost 218A od 9:30 hodin. Seminář se bude týkat výzev č. 20 a 22 "Nízkoemisní a bezemisní vozidla a Telematika pro veřejnou dopravu".
Program a pozvánka na akci.

V případě zájmu se registrujte se do 15. března přes tento formulář - http://goo.gl/forms/WP1uNXxDMj, nebo na email cermak@euroskop.cz.

 

4. 3. 2016... seminář "Oceňování duševního vlastnictví "

BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář
k problematice duševního vlastnictví.

Termín konání: 16. března 2016
Čas: 10:00 – 13:30 hod.
Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3, Plzeň 

Seminář je bezplatný a registrace probíhá do 11. března na http://goo.gl/forms/TkcJZdqfaI 

Pozvánku naleznete zde.

 

26. 2. 2016... Burzy pracovních příležitostí

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve všechny zaměstnavatele, zájemce o práci a studenty na burzy pracovních příležitostí. Již 2. ročník burz uspořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem a Úřadem práce v průběhu měsíce března ve všech třech okresních městech, tedy v Chebu (2.3.), Sokolově (17.3.) a Karlových Varech (31.3.). Smyslem akce je pomoci řešit aktuální problémy na trhu práce v kraji, a to nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v technických a zdravotnických oborech a také odliv pracovníků do blízkého příhraničí.
Na burzách bude možno získat nejen práci, ale i cenné rady od odborníků, konzultace s personalistou a vizážistou.

Více informací najdete na www.khkkk.cz.

 

22. 2. 2016… Rozjezdy roku 2016 pro začínající podnikatele

Chcete si splnit sen a postavit se na vlastní nohy? Začněte podnikat! Přihlaste se do soutěže T-Mobile Rozjezdy o nejlepší realizaci podnikatelského nápadu. Jedná se však o víc než jen soutěž pro začínající podnikatele. Na prvním místě jsou to bezplatné semináře s odborníky a poradenství a samozřejmě můžete jak v regionálních kolech, tak v celostátním finále vyhrát skvělé ceny, které vám pomohou rozjet podnikání. Kromě toho na vás ale čeká spousta dalších věcí.

Semináře proběhnou v dubnu a květnu od 9 do 16 hodin a budou se postupně konat ve většině krajských měst. Pro Karlovarský a Plzeňský kraj proběhnou v Plzni 5. května.

Máte-li zájem dozvědět se více než ostatní, zaregistrujte se na stránkách www.rozjezdy.cz.

 

19. 2. 2016... Obchodní snídaně v Karlovarském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na další neformální setkání podnikatelů v přátelské atmosféře s názvem Obchodní snídaně. Setkání trvá cca 120 min. a účastníci mají možnost krátce představit svou firmu a předmět podnikání. V průběhu celého setkání můžete libovolně posnídat. Poplatek za účast na podnikatelské snídani činí 200 Kč.

Termín konání: 2. března 2016 v čase 8:00 až 10:00 hodin
Místo konání: Statku Bernard (Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí)
Téma vzdělávací přednášky: "Problematika investování do nemovitostí"

Obchodní snídaně jsou určeny k navázání obchodních vztahů v různých oblastech podnikání, k získání nových kontaktů, referencí a zkušeností mezi firmami v Karlovarském kraji.

Více informací o projektu

 

10. 2. 2016... Zjištění potřeb pro strategii posílení místní ekonomiky

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje provádí mezi podnikateli dotazníkové šetření k získání důležitých informací a vašich názorů pro činnost Města Karlovy Vary.
Prosíme vás tímto o spolupráci skrze elektronický dotazník, který by měl pomoci dále odpovědět a jeho výstupy reflektovat na vaše potřeby a názory důležité pro podnikání ve městě a okolí.
Následně pomohou výstupy navrhnout vhodná opatření na podporu vašeho podnikání a posílí tak vaši konkurenceschopnost.

Dotazník naleznete zde: Dotazník pro firmy – zjištění potřeb pro strategii posílení místní ekonomiky

Děkujeme za váš čas, ochotu a přejeme vám hezký den.

 

9. 2. 2016... Seminář Oceňování duševního vlastnictví

BIC Plzeň, partner sítě Enterprise Europe Network ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR
Vás zve na seminář Oceňování duševního vlastnictví.
Obsah semináře:
   • Oceňování duševního vlastnictví – význam, metody oceňování 
   • Duševní vlastnictví v rámci českých dotačních programů na podporu výzkumu a vývoje 
   • Služby sítě Enterprise Europe Network a The European IPR Helpdesk v oblasti 
     ochrany duševního vlastnictví 
   • Dotace na ochranu duševního vlastnictví 
   • Zkušenosti s oceňováním duševního vlastnictví v konkrétních firmách

Datum: 16. března 2016 (středa)
Čas: 10:00 – 13:30 hod. (registrace od 9:30 hod.)
Místo: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3, Plzeň

V případě zájmu se prosím registrujte nejpozději do 11. března 2016.
Účast na semináři je bezplatná, více informací naleznete na našich webových stránkách nebo se přímo obracejte na Ing. Jaroslava Sobotku (sobotka@bic.cz).

 

2. 2. 2016... Fakulta strojní ZČU v Plzni chystá Automotive day

Strojní fakulta Západočeské univerzity v Plzni pořádá již tradiční Automotive day. Akce je zaměřená nejen na uchazeče, ale i na stávající studenty či budoucí absolventy. Na své si přijdou ale všichni zájemci o automotive průmyslu, neboť právě v tento den se na půdě strojní fakulty představí firmy, které se tomuto oboru věnují. Návštěvníky tak čeká celá řada zajímavých praktických ukázek, exponátů přímo z praxe a také možnost si promluvit s potenciálními zaměstnavateli. Kromě toho si mohou prohlédnout zázemí fakulty či nahlédnout do laboratoří. Zájemcům o studium se představí všechny katedry fakulty, včetně znovuotevřeného studijního zaměření: Servis a diagnostika silničních vozidel. Svoji práci bude prezentovat i výzkumné centrum FST. A chybět nebudou ani oblíbené a populární výrobky z dílen fakulty, elektromotocykly a formule SAE.

Automotive day začíná ve čtvrtek 11. února od 9 hodin, v posluchárně UP 101, v areálu ZČU v Plzni.

Podrobný program zde: https://www.facebook.com/events/1017862484924259/

 

21. 1. 2016... Školení Investment Academy

Agentura pro podporu podnikání a investic si Vás dovoluje pozvat na Investment Academy, která se bude konat v Chomutově ve dnech 15. a 16. února 2016.
Školit budou externí experti na danou problematiku a projektoví manažeři z Agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Školení je bezplatné a pouze pro registrované.

Registrujte se prosím na e-mailové adrese alena.hajkova@czechinvest.org nejpozději do 9. února 2016.
Program školení naleznete v přiložené pozvánce.

 

20. 1. 2016... Středoškolákům se líbila nabídka plzeňské univerzity

​Den otevřených dveří přilákal minulý týden na Západočeskou univerzitu v Plzni studenty středních škol. Z Karlovarského kraje vyrazila do metropole sousedního regionu skupina téměř třiceti studentů 3. a 4. ročníku sokolovské ISŠTE a SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice.
Budoucí maturanty strojních oborů zaměřených na strojírenství a dopravní prostředky zajímaly především možnosti budoucího uplatnění absolventů Fakulty strojní na trhu práce v regionu, vybavení výzkumného centra a laboratoří, spolupráce fakult s konkrétními firmami či možnosti studia v zahraničí.

Účast studentů zorganizovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Ta se jako příspěvková organizace Karlovarského kraje aktivně podílí na komunikaci mezi středními a vysokými školami s cílem zajistit firmám v regionu vzdělané odborníky technických směrů.

Zdroj: Krajské listy

 

15. 1. 2016... Seminář "Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP"

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na další seminář k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který se bude týkat zejména výzvy č. 16 - Energetické úspory v bytových domech.
Cílem semináře je představit možnosti financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020. Informační seminář v rámci cyklu "Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP" se tematicky zaměřuje právě na Integrovaný regionální operační program a jeho výzvu č.16: Energetické úspory v bytových domech.

Kdy: 28. ledna 2016, od 9.30 do 13:00
Kde: Krajský úřad Karlovarského kraje, zastupitelský sál, Závodní 88, Karlovy Vary

Pozvánka a program akce.

 

11. 1. 2016... Workshop s experty britského Design Councilu

PROTEBE live společně s organizací CZECHDESIGN si vás dovolují pozvat na kreativní workshop na téma inovace, kde se můžete osobně setkat se zástupci Britské organizace Design Councilu.
Cílem workshopu je inspirovat se zkušenostmi z Velké Británie a ukázat, jak mohou kreativní inovace podpořit růst firmy.

Kdy: 26. ledna 2016, od 9.00 do 15:30
Kde: Bohemia Lignum, Botanická 252/6, Karlovy Vary-Dalovice

Vaši účast potvrďte do 20. ledna na pro@tebe.cz nebo tel. čísle 774 232 047
Pozvánka ZDE.

 

5. 1. 2016... Soutěž Nejlepší spolupráce roku

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR, vyhlašují rozšířený 5. ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.
Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány nebo ukončeny v období mezi 1. 7. 2014 až 31. 12. 2015. Mělo by se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 29. 1. 2016.

Více informací naleznete ZDE.

 

31. 12. 2015...

 

 

 

11. 12. 2015... Česká republika zná své podnikatelské Vizionáře 2015

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery ocenilo ve čtvrtek 3. prosince 2015 podnikatele-vizionáře, firmy a jejich projekty roku 2015. Za účasti odborné poroty, složené z předních odborníků na inovativní podnikání, státních zástupců i významných představitelů akademické půdy, si ocenění „Vizionáře 2015“ odneslo celkem jedenáct firem z různých odvětví obchodu, služeb či průmyslu. Mezi oceněnými jsou projekty, které svým zaměřením patří mezi absolutní světové unikáty s převratným řešením ve svém odvětví.
Projekt Vizionáři si klade za úkol najit a ocenit nejinovativnější podnikatele a firmy uplynulého období. Projekt se snaží zviditelnit jejich vizionářské podnikatelské počiny a pomoci jejich snadnější realizaci tím, že je prostřednictvím médií přiblíží široké veřejnosti. Letošní již pátý ročník projektu zaznamenal, stejně jako i v letech předchozích, opět rekordní počet přihlášených subjektů.  Potvrzuje se, že Česká republika má mnoho inovativních podnikatelů, kteří se ve svých oborech umí prosadit i v mezinárodním měřítku a konkurenci.

Více o výsledcích je k dispozici na stránce Enterprise Europe Network zde nebo na stránkách CzechInno zde spolu s fotografiemi z celé akce.

 

3. 12. 2015... Inovační vouchery v Karlovarském kraji

V prosinci startuje již pátý ročník veřejné soutěže o Inovační vouchery. Jedná se o jednorázovou dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na spolupráci místních podnikatelů s poskytovateli znalostí - univerzitami a ostatními vědecko-výzkumnými institucemi z celé ČR. Karlovarský kraj podnikatelům rozdělí téměř 2.000.000 Kč, přičemž maximální výše dotace pro jeden projekt je 170.000 Kč. Žadatelem může být obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.), evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, klastr nebo družstvo se sídlem na území Karlovarského kraje, v případě klastru musí většina jeho členů mít sídlo v Karlovarském kraji.
Podíváme-li se na první čtyři ročníky statisticky – mezi 33 firem z Karlovarského kraje již bylo rozděleno celkem 9,1 mil. Kč.

Termín pro podávání žádostí je od úterý 1. prosince 2015 do pátku 8. ledna 2016 do 12:00.

Veškeré potřebné informace a dokumenty naleznete po tomto datu na webových stránkách Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

 

2. 12. 2015... Informační seminář v rámci cyklu "Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP"

Eurocentrum Karlovy Vary a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás srdečně zvou na seminář Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP. Cílem semináře je potenciálním žadatelům představit možnosti financování projektů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Informační seminář se tématicky zaměřuje na aktuální výzvy č. 13, 14 a 15: „Revitalizace vybraných památek“, „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“, „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL“.

Kdy: 16. 12. 2015, od 10 do 14 hodin
Kde: Krajský úřad Karlovarského kraje, zastupitelský sál, Karlovy Vary

Vstup je zdarma. Pozvánku a program semináře najdete zde.

 

23. 11. 2015 ... Konference „Zaměstnanost 2015“

Dne 19. listopadu 2015 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnila konference „Zaměstnanost 2015“ zaměřená na jedno z nejdůležitějších témat souvisejících s dalším rozvojem Karlovarského kraje.

Zástupci veřejné správy, škol a firem diskutovali zejména o dvou největších výzvách, jimž regionální trh práce v současné době čelí: na jedné straně vysoký počet nezaměstnaných, na druhé straně firmy marně hledající kvalifikované pracovníky do svých provozů.

Všem účastníkům děkujeme za jejich čas, dotazy i připomínky a těšíme na shledanou na některé z našich dalších akcí.

Tisková zpráva
Prezentace ke stažení

 

20. 11. 2015… Příprava III. výzvy programu Technologie OPPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje bližší informace k výzvě do programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu mohou žádat malé a střední podniky o dotace na nákup nových strojů.
Cílová území připravované III. výzvy programu Technologie vymezují hospodářsky problémové regiony podle usnesení vlády ČR a okresy s vyšším podílem nezaměstnaných osob, než je průměr České republiky podle statistiky vykazované Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V navrhované III. výzvě programu Technologie OP PIK budou podporovány projekty malých a středních podniků pouze na území shora uvedených regionů. V rámci kritérií pro hodnocení projektů je navrhováno bodové zvýhodnění projektů. Finální vymezení území pro III. výzvu programu Technologie bude součástí dokumentace vyhlašované výzvy.
Termín vyhlášení III. výzvy programu Technologie je plánován na 11. prosince 2015.

 

6. 11. 2015… Projekt Vizionáři 2015

ještě stále máte možnost přihlásit se do pátého ročníku projektu Vizionáři – zaměřeného na podporu inovačního potenciálu v českých firmách, který si klade za cíl pomoci komercializovat inovativní produkty a současně zvýšit konkurenceschopnost firem.
Cíle projektu Vizionáři 2015:
• Představit a ocenit majoritně české firmy a podnikatele, konkrétní autory inovativních produktů (výrobku, postupu či služby), tzv. Vizionáře, díky kterým firma reaguje na současný ekonomický vývoj.
• Sdílet inovační best practices napříč podnikatelským prostředím.
• Popularizovat výsledky výzkumu a vývoje jako inovací v úzkém slova smyslu i nové postupy, myšlenky a záměry v podnikání jako inovace v širším slova smyslu prostřednictvím celoplošných médií.
• Pomoci těmto Vizionářům v dalším rozvoji podnikání s cílem efektivní komercializace jejich inovace.

Příjem nominací firem do projektu probíhá do 15. listopadu 2015 prostřednictvím online formuláře umístěného zde.
Kritéria účasti v projektu a více informací na webu www.vizionari2015.cz.

 

30. 10. 2015... První ročník BUSINESS školy proběhl úspěšně

Dvoudenní BUSINESS škola proběhla s velkým úspěchem ve dnech 23. a 24. října v Park hotelu v Průhonicích u Prahy. Školu uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), v rámci celoroční kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání. Výjimečnou možnost setkat se tváří v tvář s členy vlády a položit jim otázky na témata, jež je zajímají, na škole dostaly čtyři desítky studentů z deseti vysokých škol z celé ČR. Účastníci BUSINESS školy na základě debat vypracovali prezentace shrnující jejich názory na aktuální témata Studenti a inovace v průmyslové výrobě, Cesta k úspěchu v podnikání, Zavádění Průmyslu 4.0 a efekty digitalizace výroby a Měnící se trh práce. Na závěr dvoudenní školy své inspirativní nápady a soubory doporučení pro řešení a vývoj současné situace v Česku představili.
Vhodně zpracovat zadaná témata jim pomáhali mentoři – mezi nimi byli například viceprezidenti SP ČR Radek Špicar a prostřednictvím videokonferencí také Zbyněk Frolík a Jan Rafaj, dále člen představenstva SP ČR Petr Jonák, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický či prorektor ČVUT Zbyněk Škvor. 

 

 19. 10. 2015… Konference „Zaměstnanost 2015“

Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již druhou konferenci "Zaměstnanost 2015", která se koná pod záštitou hejtmana JUDr. Martina Havla dne 19. listopadu 2015 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Akce je pořádána ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a bude zaměřena na jedno z nejdůležitějších témat souvisejících s dalším rozvojem Karlovarského kraje.

Podrobný program konference najdete zde. V případě Vašeho zájmu o účast na této akci se, prosím, zaregistrujte nejpozději do 10. listopadu 2015 vyplněním tohoto registračního formuláře.

Parkování je možné na parkovištích kolem objektu.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

8. 10. 2015... První ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

Ve dnech 19.–21. listopadu 2015 se na výstavišti BVV v Brně uskuteční první ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Veletrh Věda Výzkum Inovace propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje jedinečnou příležitost firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, plánovanými, nebo právě probíhajícími projekty.

V průběhu veletrhu budou k dispozici: networkingové akce, bezplatná informační centra a poradny v oblasti dotačních programů na poli věda, výzkum, inovace, setkání s investory a developery, představení start-upů s inovačním potenciálem, odborná vědecká konference, workshopy a další zajímavé doprovodné akce…

Bližší informace, naleznete také na www.vvvi.cz .

 

6. 10. 2015... Pozvánka na workshop Inovačního think-tanku v Karlových Varech

Český výzkum a průmysl jsou nyní ve významné míře konfrontovány s vlivem moderních technologií, změnami a výzvami 4. průmyslové revoluce. Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) vytvořila Inovační think-tank (dále jen ITT), jehož cílem je prostřednictvím odborné debaty s představiteli veřejného a soukromého sektoru identifikovat lokální megatrendy a jejich příležitosti a dopady pro ekonomiku a společnost, využitelné zejména pro činnost TA ČR.
Debaty budou probíhat ve všech krajích ČR a v Karlových Varech se uskuteční v pátek 23. října viz pozvánka.

Cílem workshopů je zhodnotit inovační potenciál jednotlivých regionů a diskutovat jeho připravenost na změny spojené se 4. průmyslovou revolucí. Účastníci budou seznámeni zejména s výsledky projektu INKA – průzkum Inovační kapacity 2014+, který mapuje více než 300 významných českých firem z pohledu přístupu a potřeb v inovacích. Dále zazní informace související se 4. průmyslovou revolucí a s vlivem megatrendů na vědu, výzkum a podnikání v ČR. Zároveň budou představeny případové studie a inovátoři z jednotlivých regionů.

 

5. 10. 2015... Obchodní snídaně v Karlovarském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na další neformální setkání podnikatelů v přátelské atmosféře s názvem Obchodní snídaně. Setkání trvá cca 120 min. a účastníci mají možnost krátce představit svou firmu a předmět podnikání. V průběhu celého setkání můžete libovolně posnídat. Poplatek za účast na podnikatelské snídani činí 200 Kč.

Termín konání: 6. října 2015 v čase 8:00 až 10:00 hodin
Místo konání: Resort Stein, Skalka 10, 350 02 Cheb
Téma vzdělávací přednášky: "Zásadní chyby při komunikaci s obchodním partnerem"

Obchodní snídaně jsou určeny k navázání obchodních vztahů v různých oblastech podnikání, k získání nových kontaktů, referencí a zkušeností mezi firmami v Karlovarském kraji.

Více informací o projektu

 

29. 9. 2015... ÚP ČR nabídne práci v SRN a Rakousku

Volná pracovní místa v hotelnictví, gastronomii, instalatérství a topenářství, v kovovýrobě, elektru, dopravě, zdravotnictví či pečovatelství nabídne už 15. přeshraniční burza pracovních příležitostí, kterou organizuje v rámci sítě EURES-TriRegio Krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Karlových Varech společně s partnerským Úřadem práce Annaberg-Buchholz.

Termín: 1. října. 2015 mezi 12.00 – 17.00 hodinou 
Datum konání: sídlo Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech (Závodní 385/98).

Novou práci nabídne zájemcům řada firem nejen z německého příhraničí, ale i vzdálenějších oblastí SRN. Letos poprvé se akce zúčastní i zaměstnavatelé z Rakouska.
Více informací najdete v tiskové zprávě.

  

14. 9. 2015... Konference Zaměstnanost 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již druhou krajskou konferenci "Zaměstnanost 2015", která je pořádána pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje a bude zaměřena na jedno z nejdůležitějších témat souvisejících s dalším rozvojem Karlovarského kraje. Dopolední část bude zaměřena na informace a představení aktivit vedoucí k podpoře zaměstnanosti v Karlovarském kraji, v rámci které bude uzavřena regionální dohoda "Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje". V odpoledním bloku se účastníci budou mít možnost seznámit také s aktivitami na podporu vzdělávání, dosavadními zkušenostmi a dalšími možnostmi pro podporu zaměstnanosti v kraji.

Termín konání: 19. listopadu 2015
Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary

Podrobný program konference včetně informace o možnosti Vaší registrace na tuto akci Vám poskytneme v průběhu měsíce října 2015. Další informace jsou k dispozici v pozvánce.

 

7. 9. 2015… Regionální inovační fórum 2015

Dovolujeme si vás pozvat na Regionální inovační fórum 2015 do Karlových Varů. Pokud ještě nevíte všechno o konkurenceschopnosti, ekonomickém rozvoji, inovacích, komercializaci, megatrendech, sítích spolupráce, startupech, nebo o tom, jak se peče inovační politika třeba v Austrálii, přijeďte za námi 30. září 2015.
Akce se uskuteční v Krajské knihovně Karlovy Vary a registrovat se můžete již nyní na stránkách RIF2015, kde získáte také další informace.

 

2. 9. 2015... Seminář "Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v praktických příkladech"

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, si Vás dovolují pozvat na seminář "Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v praktických příkladech"

Termín: 6. října 2015, 10:30 - 14:30 hodin
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, místnost č. 218 A

Seminář je zaměřen na komplikovanou problematiku přeshraničního poskytování služeb pro firmy i OSVČ. Program semináře a závazná přihláška.

 

31. 8. 2015... Malé a střední podniky mohou žádat o podporu z programu Partnerství znalostního transferu

Výzva k programu Partnerství znalostního transferu je vyhlášena v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. O podporu mohou zažádat malé a střední podniky, které vypracují projekt společně se znalostní organizací – tedy s veřejnou vysokou školou univerzitního i neuniverzitního typu či pracovištěm Akademie věd ČR. Program má za cíl zlepšit spolupráci mezi akademickou a podnikatelskou sférou a podpořit společné projekty znalostních organizací a podniků.

Termín pro podávání předběžných žádostí byl prodloužen do 30. září 2015, datum ukončení příjmu plných žádostí je do 30. listopadu 2015.
Více informací se dozvíte v přiloženém letáku a na stránkách agentury CzechInvest

 

21. 8. 2015... Nominace na cenu Evropský vynálezce roku 2016 otevřena

Cenou Evropský vynálezce roku oceňuje Evropský patentový úřad každoročně jednotlivce, kteří dokázali svůj technický talent využít pro vývoj inovací, které významně přispěly ke zlepšení života na zemi.  

Jednotliví vynálezci, malé a střední podniky, univerzity a veřejné výzkumné organizace se mohou nominovat buď sami, nebo mohou být navrženi jinou osobou. Kdokoli z řad veřejnosti, komu je znám průlomový vynález, který významně přispěl ke společenskému a hospodářskému rozvoji, může podat návrh nominace. Navrhovaní vynálezci musejí splňovat podmínku, že jim byl na jejich vynález udělen evropský patent, který je doposud udržován v platnosti (nemůže se tedy jednat o patent starší 20 let, kromě kategorie Celoživotní dílo).
Nominace lze předkládat Evropskému patentovému úřadu do 14. 10. 2015. Elektronická přihláška spolu s veškerými doplňujícími informacemi je k dispozici na internetové stránce Evropského patentového úřadu: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html .

Přihlášku můžete podat on-line nebo ji zaslat na adresu european-inventor@epo.org .

 

17. 8. 2015… Vyhlášení III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OPPI

Dne 17. 8. 2015 byla vyhlášena Výzva v programu Rozvoj – Výzva III – IV. prodloužení. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven rovněž na 17. srpen 2015 od 12 hod., ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 19. říjen 2015 ve 12 hod.
V rámci programu Rozvoj mohou žádat malé a střední firmy o dotaci na nákup nových strojů, a to pouze z vybraných podporovaných ekonomických činností. Zároveň platí podmínka, že žadatelé mohou svůj projekt realizovat pouze ve vybraných podporovaných regionech. Výše dotace činí 35 % pro střední firmy (do 249 zaměstnanců) a 45 % pro malé firmy (do 49 zaměstnanců).

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici zde.

 

13. 8. 2015... KrajTECH, technologická budoucnost ve studijních možnostech

zveme Vás na akci KrajTECH, která se uskuteční v sobotu 3. října 2015 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Jedná se o setkání, které je zaměřené na podporu kvalifikované pracovní síly a které představuje končícím studentům (nejen základních škol) studijní, profesní a volnočasové možnosti v oblasti technologií.

Roadshow KrajTECH pomůže zviditelnit Vaši firmu v regionu  jako pokrokovou společnost pečující o mladé talenty, inovace a technologický pokrok. Akce se koná v sobotu, aby se mohli akce zúčastnit i rodiče studenta.

Více informací o akci naleznete v příloze nebo na webových stránkách www.krajtech.cz

 

13. 8. 2015... Podnikání a inovace v českých rurálních komunitách

Dovolujeme si Vás pozvat na edukativní seminář "Inovativní podnikání na venkově" organizovaný Centrem pro otázky životního prostředí, Karlova univerzita a norskou univerzitou HLB. Seminář je určen pro starosty a zastupitele malých obcí, rurální podnikatele a studenty vysokých škol. Kurz proběhne v termínu od 18.-20.09.2015 na zámku Český Krumlov. Kurzovné, ubytování i stravování je hrazeno z Norských fondů, které tento projekt podporují.

V oficiální pozvánce jsou uvedeny další informace.

 

11. 8. 2015... Třetí setkání personalistů Karlovarského kraje

Jménem agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání si Vás dovoluje pozvat na již třetí setkání personalistů Karlovarského kraje, které bude tentokrát věnováno tématu spolupráce firem a škol. Účast na semináři je bezplatná.

První blok bude věnován teoretické stránce věci, druhý blok pak konkrétním příkladům z praxe - viz pozvánka

Termín konání: středa 26. srpna 2015
Místo konání: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Jednoty 1628, Sokolov

Svou účast prosím potvrďte do 24. srpna 2015 na e-mailové adrese jana.pavlasova@czechinvest.org nebo na tel. +420 353 227 919.

 

4. 8. 2015… 16. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je otevřena do 30. září 2015

Příjem žádostí bude otevřen online na stránce http://www.ira-sme.net/ pro projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Belgie, Německo, Česká republika, Rusko, Francie (Nord-pas de Calais). Příjem žádostí bude uzavřen 30. září 2015 ve 12:00.
Projekty podporované v rámci výzvy musí být zaměřeny na spolupráci malých a středních podniků (MSP) s  výzkumnými organizacemi za účelem zvýšení konkurenceschopnosti MSP.
Doporučujeme, aby zájemci o realizaci projektu v rámci sítě IraSME před podáním projektu
konzultovali svůj záměr s Řídicím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - kontaktní osoba: Mgr. Robert Wenzel (wenzel@mpo.cz), tel. 224 852 644

Bližší informace pro zapojení do 16. výzvy sítě IraSME

 

27. 7. 2015... Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Technologické agentury České republiky

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. 7. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TF - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 9. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016.

Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

17. 7. 2015... Výzva spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání (BMBF) vydalo novou výzvu, která jako předchozí směřuje na německé subjekty, které mají partnery v zemích střední a východní Evropy.
Termín pro podání projektů je do 18. září 2015, 12 hod. Němečtí partneři mohou zažádat o podporu na max. 24 měsíců ve výši max. 80 000 eur.

Více informací naleznete zde:

Německá verze
Anglická verze

Kontaktní osoba:
Ivana Špeciánová
E-mail: wiss-10@prag.auswaertiges-amt.de
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat – Oddělení pro hospodářství a vědu
Deutsche Botschaft Prag – Německé velvyslanectví v Praze
Vlašská 19, 118 01 Praha 1

 

13. 7. 2015... Pozvánka na již sedmý Plzeňský business kotel

Jménem JCI West Bohemia si Vás dovolujeme pozvat na 7. networkingové setkání plzeňských start-upů, studentů, investorů a podnikatelů. Letně odlehčené setkání bude obohaceno o grilování a osvěžující koktejly.  Tématem setkání bude „elevator pitch“. Naučíte se, jak vytvořit stručnou přesvědčivou prezentaci Vaší osobnosti, společnosti, produktu či služeb, která zaujme ostatní.

Termín konání: 21. července 2015, 18-22 hod
Místo konání: AMIGOS Coctail & Music Bar, Americká 11, Plzeň
Vstupné: 100/50 Kč (studenti)

Podrobnější informace a program
Registrace

 

9. 7. 2015... Aktualizace webu

Tento týden jsme rozšířili záložku Inovace v naší webové prezentaci a doplnili pojmy související s podporou podnikání. V záložce Odkazy pak najdete řadu dalších užitečných odkazů na instituce, které se zabývají tématem inovací.

 

24. 6. 2015... Setkání ke společenské odpovědnosti

Společnost Rytmus - Od klienta k občanovi, o. p. s. a Karlovarský kraj si Vás dovolují pozvat na setkání zaměstnavatelů. Tématem setkání je společenská odpovědnost zaměstnavatelů formou zaměstnávání OZP.
Setkání se uskuteční dne 2. 7. 2015 od 9 do 11 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Pozvánku na akci naleznete zde.

 

15. 6. 2015... Výsledky dotazníkové šetření na téma technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje realizoval na přelomu roku 2014 a 2015 dotazníkové šetření týkající se technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Cílem šetření bylo zejména zjištění potřeb zaměstnavatelů za účelem shromáždit podklady pro změnu systému vzdělávání v Karlovarském kraji, a to s důrazem na podporu technických oborů. Výsledky jsou ke stažení.....viz příloha

 

5. 6. 2015... Vyhlášení 14. ročníku soutěže České hlava za výjimečné výsledky ve výzkumu a vývoji

Společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje 14. ročník soutěže Česká hlava za výjimečné výsledky ve výzkumu a vývoji.
Jednou ze soutěžních kategorií je i Cena Industrie, která se uděluje za nejvýraznější výrobkovou či technologickou inovaci realizovanou na území České republiky v posledních několika letech. Je určena zejména pro malé a střední podniky, resp. start-up projekty. Pro vítěze jsou připraveny i nefinanční odměny od našich partnerů (poradenských společností, ministerstev aj.).

Plné znění podmínek soutěže s instrukcemi k Ceně Industrie můžete najít i stránkách České hlavy.
Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2015.

 

5. 6. 2015... Konzultační dny Agentury CzechInvest

Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Karlovarský kraj ve spolupráci se starosty vybraných měst si Vás dovoluje pozvat na Konzultační dny.
Cílem Konzultačních dnů je prostřednictvím individuálních konzultací zprostředkovat účastníkům odborné poradenství o možnostech podpory podnikatelských záměrů firem z Karlovarského kraje. Při konzultacích budou poskytnuty aktuální informace o Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, o možnostech podpory podle Zákona o investičních pobídkách a další služby poskytované Agenturou CzechInvest.

Pro závaznou registraci a domluvení konkrétního času konzultace volejte na telefonní číslo 353 227 919, 353 227 921, nebo emailem na karlovyvary@czechinvest.org.
Aktuální termíny, místa konání a nejzazší termíny pro registraci Konzultačních dnů naleznete zde.

 

2. 6. 2015... Byly vyhlášeny první výzvy programů v rámci OPPIK

OP PIK, první schválený operační program v ČR na nové programovací období 2014 až 2020, začal již v pondělí 1. června od 12 hodin přijímat první předběžné žádosti. Mezi jednotlivé výzvy bude rozděleno téměř 120 miliard korun.
U většiny výzev probíhá podání žádostí o podporu ve dvou fázích:
- podání tzv. předběžné žádosti (červen – srpen 2015)
- podání plné žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u projektu tzv. uznatelnost nákladů (září – listopad 2015).
Dále v oddíle Společné přílohy dotačních programů byly uveřejněny Pravidla pro výběr dodavatelů, pravidla způsobilosti a publicity (obecná část), pravidla pro žadatele a příjemce z OPPIK (obecná část). 

Více informací najdete na webu MPO nebo agentury CzechInvest.

 

25. 5. 2015... Pozvánka na Design Thinking Festival

zveme Vás na mezinárodní konferenci plnou inspirace, inovací, zajímavých lidí a nápadů Design Thinking Festival, kterou organizujeme ve spolupráci s Plzeň 2015 a bavorským Bayern Design ve dnech 11. - 12. června 2015 v kreativní zóně DEPO2015 v Plzni.
Design Thinking Festival je ideálním místem setkání podnikatelů, designérů, grafiků, marketingových expertů a dalších kreativních nadšenců, kteří chtějí posunout dál své podnikání.
Program akce naleznete zde, registrace je možná na oficiálním webu www.dtf2015.cz. Účast na konferenci i matchmakingu je zdarma. Komunikačními jazyky jsou čeština a angličtina, přednášky zahraničních speakerů budou simultánně tlumočeny.

 

19. 5. 2015... Poradenství pro podnikání v Evropské unii a zahraniční nabídky/poptávky

Sledujte vybrané zahraniční obchodní nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network, které zveřejňujeme v elektronickém bulletinu Podnikatelské příležitosti. Ten se objeví na našich stránkách 1x měsíčně. Pro objednání kontaktních údajů zahraničních firem, jejichž poptávky jsou publikovány v bulletinu Podnikatelské příležitosti, můžete využít příslušný formulář.

Bližší informace najdete na www.bic.cz/bcd  

 

11. 5. 2015... Konference Podpora exportu

Pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla se 5. května 2015 konala v Karlových Varech regionální konference s názvem „Podpora exportu“. Účastníci zde měli možnost získat cenné informace o podpoře českých firem při podnikání v zahraničí. Více než dvacet zástupců