Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Záměry 

Spolupráce s vysokými školami

V meziregionálním srovnání trpí Karlovarský kraj absolutním nedostatkem kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných odborníků, zejména v soukromém sektoru, což snižuje potenciál firem inovovat a zvyšovat svou produktivitu, konkurenceschopnost a význam pro tvorbu regionálního HDP, který je klíčovým ukazatelem blahobytu a životní úrovně. Tato situace vyžaduje v budoucnu poněkud systematičtější přístup k problematice terciárního vzdělávání na krajské úrovni. ...celý článek