Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
ROZVOJ West Bohemia 

 

ROZVOJ West Bohemia

 

Příjemcem byla Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS), pod jejímž vedením byl projekt realizován.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. (zkr. KARP) byla partnerem projektu a zabývala se územím Karlovarského kraje a její aktivity v projektu byly tedy zaměřeny na subjekty (zejména firmy) a osoby z tohoto kraje.

Po dobu realizace projektu vznikala síť spolupracujících subjektů a v této souvislosti měly firmy a další subjekty z Karlovarského kraje (např. vědecko-výzkumné organizace, vzdělávací instituce, fyzické osoby, veřejné a zájmové organizace) možnost přihlásit se do této sítě (a díky členství v síti mohly např. u sebe s finančním příspěvkem realizovat odborné praxe studentů VOŠ nebo stáže studentů VŠ).

Bližší informace o projektu jsou uvedeny na jeho samostatných webových stránkách.

Období realizace projektu: 03/2012 – 02/2014

Závěrečné konference:

Průběžně se uskutečňovaly stáže studentů VŠ nebo praxe studentů VOŠ zejména ve firmách, ale i dalších subjektech zapojených do sítě (veřejné, vzdělávací, neziskové, zájmové a další subjekty), probíhalo vytváření malých regionálních partnerství a mapování klastrového potenciálu v uvedených krajích:

Do sítě spolupracujících subjektů se mohou subjekty i jednotlivé osoby přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky.

Již realizované projektové aktivity:

  • Pilotní (ověřovací) fáze stáží a praxí studentů VŠ a VOŠ v podnicích a dalších subjektech (06 - 08/2012) vč. zapojení těchto subjektů do sítě spolupracujících subjektů
  • Zapojování subjektů z Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje do sítě spolupracujících subjektů (nadále probíhá)
  • Odborné praxe a stáže studentů VOŠ a VŠ z Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje ve firmách a dalších subjektech z těchto krajů (nadále probíhá)
  • Vytvoření malých regionálních partnerství mezi subjekty v uvedených krajích (nadále probíhá)
  • Úvodní a hodnotící odborné semináře a konference v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji
  • Vzdělávací (tzv. SOFT) semináře (v současnosti se realizují poslední kurzy v Ústeckém a Karlovarském kraji, v Plzeňském kraji se budou kurzy realizovat na podzim 2013)
  • Vytvoření kontaktního centra na VŠFS v Mostě
  • Vytvoření projektového portálu (webových stránek) projektu

Další informace naleznete rovněž v informačních letácích:
Informační leták obecný
Informační leták pro firmy
Informační leták pro studenty

Kontakty na příslušné pracovníky KARP:
Mgr. Ivo Kováč – tel.: 734 280 631, e-mail: ivo.kovac@karp-kv.cz
Ing. Zdeněk Nádvorník – tel.: 736 650 128, e-mail: zdenek.nadvornik@karp-kv.cz