Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
RSK
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
O nás
Kontakty
Odkazy
O nás 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (KARP), která byla v roce 2009 zřízena Karlovarským krajem, se zaměřuje výhradně na podporu zvyšování konkurenceschopnosti firem v kraji. Je hlavním nositelem realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK) a koordinátorem aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji. Tato strategie je rozdělena do tří tematických prioritních os - A. Regionální inovační systém (Inovace), B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost (Lidské zdroje) a C. Kvalitní podnikatelské prostředí (Pro podnikatele).

Svými aktivitami doplňuje KARP krajské zastoupení CzechInvestu, strukturu Hospodářské komory ČR a podporuje rozvojové snahy měst, obcí a kraje. Hlavními příjemci služeb agentury jsou podnikatelé (i potenciální), jako hlavní nositelé ekonomického rozvoje kraje. Hlavní úkoly KARP:

 • Koordinace aktivit v oblasti rozvoje podnikání
 • Pomoc při konverzi ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování firem k oborům novým, konkurenceschopným fungujícím na principech inovativního podnikání (nové výrobky, služby a technologie)
 • Spolupráce s partnery – místní firmy, hospodářské komory, agentura CzechInvest, školy, subjekty vědy a výzkumu, města a obce, úřady práce
 • Asistence při přípravě významných projektů Karlovarského kraje z oblasti inovací (např. vědeckotechnický park, univerzitní kampus a další)
 • Koordinace a zajištění realizace krajské RIS 3 v Karlovarském kraji

Dosavadní aktivity

 • Navázání kontaktů a spolupráce s partnery:
  • firmy Karlovarského kraje
  • Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
  • CzechInvest, BIC Plzeň, VTP Plzeň, AIP ČR, EEN, AVČR
  • střední školy (ISŠTE Sokolov, SPŠ Ostrov)
  • vysoké školy (ČZU Praha, VŠCHT Praha, ZČU Plzeň)
 • Vědeckotechnický park - spolupráce při přípravě žádosti o dotaci v rámci programu PROSPERITA (OPPI)
 • Účast na projektu „Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje“
 • Koordinace a administrativní zajištění veřejné soutěže z Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery
 • Účast na strategickém projektu financovaném z OP Nadnárodní spolupráce - Central Europe (projekt CluStrat)
 • Účast na mezinárodním projektu financovaném z OP Meziregionální spolupráce - Interreg IVC (projekt Working4Talent)
 • Účast na projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (UNIPRANET, ROZVOJ West Bohemia)

Výroční zprávy

Výroční zpráva KARP za rok 2010
Výroční zpráva KARP za rok 2011
Výroční zpráva KARP za rok 2012
Výroční zpráva KARP za rok 2013
Výroční zpráva KARP za rok 2014
Výroční zpráva KARP za rok 2015